Filtracja powietrza w lakiernictwie.

Filtracja powietrza w lakiernictwie

Prawidłowa filtracja powietrza w lakiernictwie to kwestia szalenie istotna ze względu na jakość realizowanych prac lakierniczych. Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia lotne w strefie nakładania lakieru, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla jakości. Chodzi tutaj o to, iż zanieczyszczenia lotne, mogą mieszać się z mgiełką lakierniczą w procesie nakładania lakieru i wraz z lakierem osiadać na lakierowanych powierzchniach. To będzie prowadzić do obniżenia jakości wykonywanych powierzchni lakierowanych. Z tego też względu, filtracja powierza w lakiernictwie, odgrywa tak bardzo ważną rolę.

Dlaczego filtracja powietrza w lakiernictwie jest tak ważna?

Tak jak już wspomnieliśmy, filtracja powietrza w lakiernictwie, będzie wpływać na jakość realizowanych prac lakierniczych. Powiedzmy sobie też, że chodzi tutaj przede wszystkim o powietrze doprowadzane do wnętrza lakierni, jak również powietrze, które już znajduje się we wnętrzu. W każdym z tych przypadków, będziemy mieć do czynienia z innymi rozwiązaniami w zakresie filtracji powietrza.

Generalnie chodzi tutaj o to, aby z przestrzeni nakładania lakieru usunąć wszystkie, lotne zanieczyszczenia, które mogłyby mieszając się z mgiełką lakierniczą prowadzić do obniżenia jakości realizowanych prac. Kwestią kluczową będzie więc tutaj prawidłowo prowadzona filtracja powietrza w lakiernictwie, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia lotne z otoczenia strefy roboczej.

W jaki sposób można prowadzić filtrację powietrza?

Tak jak już powiedzieliśmy, mamy dwa sposoby na usuwanie zanieczyszczeń z warsztatu:

  • System nawiewno-wywiewny – zapewniający nam przechwytywanie zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego, dostarczanego z zewnętrz. Na kanałach wlotowych systemu, zlokalizowane są filtry kieszeniowe, które przechwytują wszystkie, lotne zanieczyszczenia, aby nie przedostały się do wnętrza warsztatu.
  • Filtry osadowe – w tym przypadku chodzi przede wszystkim o filtry sufitowe przeznaczone dla lakiernictwa, aczkolwiek są to także filtry podłogowe oraz naścienne. Ich zadaniem jest przechwytywanie zanieczyszczeń lotnych, unoszących się w pomieszczeniu lakierni i wiązanie ich w swojej wewnętrznej strukturze.

Wykorzystując obydwa systemy w połączeniu, możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrego poziomu oczyszczenia atmosfery wewnętrznej w warsztacie lakierniczym. Jest to po prostu rozwiązanie, dzięki któremu filtracja powietrza w lakiernictwie spełnia swoje zadanie perfekcyjnie, podnosząc jakość realizowanych w warsztacie prac lakierniczych.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż filtracja powietrza w lakiernictwie jest bardzo ważnym elementem, wywierającym silny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Odpowiednie inwestycje w systemy filtracji powietrza, przede wszystkim w filtry sufitowe, ścienne oraz podłogowe, będą gwarantować podniesienie poziomu jakości prac lakierniczych. Warto więc w tego typu rozwiązania inwestować, aby systematycznie podnosić poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.