Geowłóknina filtracyjna i jej zastosowanie.

geowłóknina filtracyjna

Dwuwarstwowa geowłóknina filtracyjna, to jedna z bardziej popularnych geowłóknin, wykorzystywanych powszechnie w branży budowlanej. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, co też przekłada się na jej wysoka popularność. Składa się ona z dwóch warstw geowłókniny, wykonywanej z polipropylenowych włókien ciągłych. Jedna z warstw jest tutaj klasycznym filtrem, zaś druga stanowi jego warstwę ochronną. Sprawdźmy wobec tego, w jakich przypadkach, geowłóknina filtracyjna, będzie najczęściej wykorzystywana w branży budowlanej.

Gdzie wykorzystywana jest geowłóknina filtracyjna?

Biorąc pod uwagę jej parametry techniczne, oraz podstawową funkcjonalność, można zauważyć, iż geowłóknina filtracyjna, będzie znajdywać dość szerokie zastosowanie w wielu przypadkach. Zdecydowanie najczęściej, geowłóknina filtracyjna znajduje swoje zastosowanie w następujących przypadkach:

  • Zabezpieczenie brzegów rzek oraz innych cieków wodnych.
  • Ochrona wybrzeży przed wypłukiwaniem
  • Prace związane z odzyskiwaniem lądu.
  • Budowa i zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych
  • Budowa różnorodnych zbiorników wodnych.

Widzimy więc, iż geowłóknina filtracyjna jest przede wszystkim wykorzystywana w realizacjach konstrukcji budowlanych, narażonych na stały kontakt z wodą. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia, konstrukcje te, byłyby po prostu wypłukiwane wodą, toteż zastosowanie geowłókniny filtracyjnej typu F jest w tym przypadku kluczowym zabezpieczeniem całej konstrukcji.

Podstawowa funkcjonalność geowłókniny filtracyjnej.

Wartym podkreślenia jest tutaj także to, iż geowłóknina filtracyjna charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem funkcjonalności. Dzięki swoim parametrom technicznym może skutecznie realizować szeroki zakres zadań w konstrukcjach budowlanych.

  • Filtracja – podobnie jak geowłóknina typu TS, zapewnia przepuszczalność wody przy jednoczesnym zatrzymywaniu drobnych cząstek gruntu. Dzięki temu też, stosując ją na przykład w wałach przeciwpowodziowych czy też przy linii brzegowej, możliwe jest swobodne przepuszczanie wody, przy jednoczesnym zatrzymywaniu ziemi wchodzącej w skład wału.
  • Separacja – możliwe jest także wykorzystanie geowłókniny filtracyjnej jako warstwy separacyjnej w budowie systemów drenażowych. Dzięki właściwości zatrzymywania drobnych cząstek, żwir wchodzący w skład systemu drenażowego, nie będzie ulegać zamulaniu cząstkami gruntu.
  • Drenażdwuwarstwowe geowłókniny dla budownictwa pozwalają także na skuteczne odprowadzanie wody oraz innych płynów w kierunku odpływu z systemu drenażowego.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż geowłóknina filtracyjna, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi a tym samym, także szerokim zastosowaniem w wielu przypadkach. Jest to więc bardzo dobry materiał geosyntetyczny, którego zastosowanie zapewnia liczne korzyści, o czym warto pamiętać.