Motopompa dla jednostek pożarniczych.

Motopompa dla jednostek pożarniczych

Profesjonalna motopompa dla jednostek pożarniczych, powinna spełniać szereg kryteriów, zanim zostanie dopuszczona do użytku. Przede wszystkim powinna uzyskać atest CNBOP-PIB (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy). Aby go uzyskać należy oczywiście motopompę zbudować według konkretnych kryteriów, zarówno technicznych, jak i materiałowych. W końcu musimy pamiętać, iż motopompa dla jednostek pożarniczych, powinna charakteryzować się niezawodnością, wydajnością i odpornością na uszkodzenia. Powinna być przystosowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach, z jakimi do czynienia mają jednostki PSP oraz OSP.

Jaka motopompa dla jednostek pożarniczych jest najlepsza?

Na to pytanie bardzo trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi tutaj o to, iż każda jednostka ma przed sobą nieco odmienne zadania, i do tych specyficznych akcji jest kierowana. W każdym razie, jeśli chodzi o typowe akcje gaśnicze, czy też ratownicze, związane z usuwaniem skutków powodzi i podstopień, motopompa dla jednostek pożarniczych, powinna spełniać następujące kryteria:

  • Wysoka wydajność – czym wyższa tym lepiej. Bardzo dobre motopompy do tego typu zadań, zapewniają wydajność na poziomie powyżej 10 tys. l/min.
  • Dobra wysokość podnoszenia – warto aby motopompa dla jednostek pożarniczych zapewniała ten parametr na poziomie ok. 30-40 m.
  • Odpowiednie złącza ssawne i tłoczne – obecnie standardem są złącza Storz 110mm i w takie powinna być motopompa wyposażona. Im więcej tym lepiej, bowiem pozwala na pompowanie wody z kilku odcinków jednocześnie.
  • Wolny przelot zanieczyszczeń – motopompa dla jednostek pożarniczych, powinna gwarantować spory wolny przelot do zanieczyszczeń, co wynika ze specyfiki najczęściej pompowanych medium. Jest to z reguły bardzo zabrudzona woda w przypadku usuwania skutków powodzi.
  • Dobre podciśnienie ssania – na poziomie co najmniej 5-6 metrów (0.5-0.6 bar)
  • Możliwość montażu na przyczepie – jak i na odpowiedniej ramie z demontowanymi kołami

Pozostałe parametry powinny być raczej dobierane w zgodzie ze specyfiką pracy danej jednostki. W końcu, każda z nich będzie częściej uczestniczyć w konkretnym rodzaju akcji ratowniczych, toteż motopompa powinna być do tych akcji dostosowana.

Gdzie kupić dobrą motopompę?

Aby zakupić dobrej klasy motopompę dla jednostek pożarniczych, spełniającą odpowiednie wymagania i standardy, najlepiej wybrać się do konkretnej firmy, zajmującej się na co dzień dystrybucją wszelkiego rodzaju agregatów pompowych. Dzięki temu, będziemy mogli dopasować konkretną motopompę do potrzeb konkretnej jednostki. Co ważne, musimy koniecznie zwrócić uwagę na wspomniany już certyfikat CNBOP-PIB. Bez tego certyfikatu, motopompa nie może być eksploatowana w jednostkach pożarniczych.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż nie każda motopompa przewoźna bardzo wysokiej wydajności będzie idealnym rozwiązaniem dla jednostek pożarniczych. Powinna jeszcze posiadać wspomniany przez nas certyfikat, jak również być dopasowana do konkretnych potrzeb, konkretnej jednostki. Tak dopasowana motopompa dla jednostek pożarniczych, z całą pewnością będzie dobrze służyć, zapewniając skuteczne prowadzenie akcji gaśniczych, ratunkowych, czy też umożliwiając usuwanie skutków powodzi i podstopień.