Oczyszczanie humusu z zanieczyszczeń.

Oczyszczanie humusu

Oczyszczanie humusu to jeden z ważniejszych aspektów związanych z wykańczaniem obejścia nowo budowanych domów jednorodzinnych. Dobrze oczyszczony humus, jest idealnym materiałem do wyrównania obejścia domu czy też ogrodu. Tym bardziej, iż podczas prac budowlanych, w początkowym etapie, należy zedrzeć pierwszą jego warstwę aby wykonać fundamenty pod budowę. Dzięki temu już posiadamy stosunkowo dużą ilość humusu, który można będzie po odpowiednim oczyszczeniu wykorzystać do wykończenia obejścia i ogrodu. Możemy więc powiedzieć, iż oczyszczanie humusu, to bardzo ważny element w toku prac związanych z budową domu jednorodzinnego.

Czy oczyszczanie humusu jest konieczne?

Można by zapytać, czy oczyszczanie humusu jest procesem niezbędnym. Można oczywiście wykorzystać humus dokładnie w takim stanie, w jakim został zebrany. Niemniej jednak, jest on pełny kamieni, korzeni, oraz zbrylonych fragmentów. Wynika to z faktu tego, iż przez co najmniej 1-2 lata leżał odłożony podczas gdy obok postępowała budowa domu. Można taki humus wykorzystać, niemniej będzie to bardzo niekomfortowe. Trawnik zasiany na tak przygotowanym podłożu nie będzie estetyczny, a jego utrzymanie będzie bardzo utrudnione. Koszenie trawnika, podczas gdy ciągle wystają z niego kamienie i korzenie nie jest niczym komfortowym. Dlatego też, oczyszczanie humusu przed jego wykorzystaniem jest tutaj procesem absolutnie niezbędnym.

Jak zrealizować oczyszczanie humusu?

Oczyszczanie humusu możemy zrealizować na kilka różnych sposobów. Każdy z nich będzie charakteryzować się innymi wadami i zaletami. Każdy będzie też wymagać innych nakładów finansowych oraz czasu pracy. Poniżej przedstawiamy wszystkie trzy sposoby oczyszczania humusu.

  • Sposób ręczny – oczyszczanie humusu ręczne jest najtańsze, a zarazem najbardziej czasochłonne. Należy ręcznie osiewać humus przez sito o odpowiedniej ziarnistości, aby osiągnąć dobry poziom oczyszczenia. W przypadku kilku ton humusu jest to po prostu rozwiązanie nieefektywne.
  • Oczyszczanie z pomocą przesiewaczy bębnowych – jest to opcja korzystna, aczkolwiek nie sprawdza się w przypadku domów jednorodzinnych. Najlepszym przypadkiem dla przesiewaczy bębnowych jest oczyszczanie dużych ilości humusu, na przykład przeznaczone później na sprzedaż.
  • Przesiewacz ziemi do koparki – najlepszym rozwiązaniem w przypadku oczyszczania średnich ilości humusu jest przesiewacz do koparki. Dzięki temu urządzeniu sprawnie i szybko przeprowadzimy oczyszczanie humusu w ilości kilku ton.

Podsumowanie.

Należy więc zauważyć, iż oczyszczanie humusu w przypadku ilości średnich, najlepiej będzie realizować z zastosowaniem przesiewaczy na koparkę. Dzięki tego typu urządzeniom, można sprawnie oczyścić kilka ton humus z kamieni, korzeni i innych zabrudzeń, jak również rozdrobnić zbrylenia ziemi, które powstają wskutek długookresowego składowania. Wykorzystując przesiewacz na koparkę, z całą pewnością osiągniemy odpowiednią efektywność oczyszczania humusu. W ciągu jednego dnia w zasadzie powinniśmy oczyścić cały humus, jaki został zebrany podczas prac przy wykopach na fundamenty. Jest to więc opcja zdecydowanie najbardziej efektywna w tym zakresie.