Okresowe szkolenia BHP i ich charakterystyka

szkolenia BHP

Profesjonalna realizacja okresowego szkolenia BHP, nie ogranicza się wyłącznie do pouczeń pracowników fizycznych. Wręcz przeciwnie – proces ten wiąże się również ze specyfiką pracy na innych stanowiskach, to jest w kontekście pracy biurowej i zarządzania podległymi pracownikami.

Rodzaje szkoleń okresowych z podziałem na stanowiska docelowe

1. Okresowe szkolenia BHP dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

To szkolenie, które powinno mieć formę instruktażu ogólnego i stanowiskowego, przy czym jego przebieg (program) powinien zostać opracowany przez organizatora spotkania. Jego przebieg powinien nie tylko obejmować kwestie teoretyczne, ale też pracę na wybranym stanowisku. Dlatego zaleca się, aby miało ono – o ile jest to możliwe – dwojaki charakter. Warto też zadbać o to, by program obydwu członów szkolenia wzajemnie się uzupełniał. W szkoleniu powinni aktywnie uczestniczyć pracownicy, dzięki czemu można omówić ewentualne wypadki w pracy lub też nowopowstałe zagrożenia, a także ocenić bieżącą sytuację związaną z przestrzeganiem zasad BHP w firmie.

2. Okresowe szkolenie dla pracowników pionu administracyjnego i biurowego.

Takie szkolenia mogą mieć formę seminarium lub ćwiczeń zdalnych, aczkolwiek ich program (i przebieg) również jest ustalany przez odpowiednią, nadrzędną, kierowniczą komórkę. Zaleca się też, aby w trakcie zajęć w ramach szkolenia BHP korzystano z rozwiązań pomocniczych, to jest tablic, filmów itd. Ponadto pracownicy administracyjni i biurowi, którzy korzystają z samokształcenia kierowanego, powinni otrzymać dostęp do zestawu pytań kontrolnych, niezbędnych skryptów i potrzebnych do przyswojenia przepisów.

3. Szkolenie BHP dla kadry

Przebieg szkoleń BHP dla kadry powinien być zgodny ze specyfiką wybranego przedsiębiorstwa. Osoby wchodzące w jej skład mogą przyswajać wiedzę w trakcie np. seminarium lub kształcenia kierowanego, ale proces ten powinien uwzględniać specyfikę wybranej branży. Takie szkolenia – np. w przypadku niższej kadry kierowniczej – mogłyby być przeprowadzane również w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki wybranego stanowiska. Obowiązkiem podmiotu organizującego takie szkolenia i kursy, jest dostarczenie materiałów związanych z organizacją pracy w przedsiębiorstwie, a także – z budowaniem zespołu i własnego, dobrego imienia.

Dostosowanie treści szkolenia BHP i kursów do specyfiki wybranego przedsiębiorstwa nie jest łatwe, aczkolwiek to właśnie ona ma wpływ na poziom ich realizacji. OŚRODEK EDUKACYJNY BHP DLA CIEBIE to podmiot, który zorganizuje takie zajęcia z dbałością o szczegóły i z uwzględnieniem ich tematyki i specyfiki grupy docelowej.