Polisa ubezpieczeniowa dla rolnika

Polisa ubezpieczeniowa dla rolnika

Właściwie dobrana polisa ubezpieczeniowa dla rolnika to podstawa zabezpieczenia gospodarstw rolnych na wypadek różnych okoliczności. Przede wszystkim, trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż dla niektórych gospodarstw rolnych, wykupienie ubezpieczeń będzie w pewnym zakresie obowiązkowe. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Wskazuje ona bardzo jasno, które gospodarstwa rolne podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Kwestią kluczową jest to, aby wybrana polisa ubezpieczeniowa dla rolnika, była odpowiednio dopasowana do potrzeb danego gospodarstwa.

Kiedy polisa ubezpieczeniowa dla rolnika staje się obowiązkowa?

Zgodnie z zapisami wspomnianej wyżej ustawy, w niektórych przypadkach, wykupienie polisy ubezpieczenia rolniczego będzie obowiązkowe. Chodzi tutaj o sytuacje dokładnie wyszczególnione w ustawie. Aby więc polisa ubezpieczeniowa dla rolnika była obowiązkowa, powinien on spełniać następujące przesłanki:

  • Prowadzić gospodarstwo rolne, o powierzchni upraw rolnych powyżej 1 ha.
  • Być osobą fizyczną rozliczającą się z przy pomocy podatku rolnego przynajmniej w części.

W przypadkach pozostałych, czyli przy gospodarstwach mniejszych, obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze staje się ubezpieczeniem dobrowolnym. W każdym razie jednak, warto odpowiednie polisy wykupić, bowiem nawet dla mniejszych gospodarstw może się to okazać szalenie korzystne.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić.

Jeśli więc dane gospodarstwa spełnia wyszczególnione powyżej przesłanki, warto skupić się na tym, jakiego rodzaju ubezpieczenia należy wykupić. Jest to bowiem z punktu widzenia każdego rolnika, wiedza podstawowa, gwarantująca postępowanie w zgodzie z przepisami. Tak więc, należy w takich sytuacjach wykupić następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie OC – zapewniające rolnikowi ochronę na wypadek zdarzeń losowych, w wyniku których powstały szkody na rzecz osób trzecich. W takich okolicznościach, koniecznością jest wypłata zadośćuczynienia, zaś polisa OC gospodarstwa rolnego zapewnia, że wypłatą świadczeń na rzecz poszkodowanych będzie zajmować się ubezpieczalnia.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – zapewnia ochronę na wypadek zdarzeń losowych o charakterze ściśle żywiołowym. Jeśli w trakcie huraganów, burz, wichur, gradobić czy też w wyniku wybuchu pożaru, lub przejścia fali powodziowej, ucierpią zabudowania gospodarcze, ubezpieczalnia wypłaci odpowiednie środki, pozwalające na odbudowę szkód.

Można więc powiedzieć, iż formy ubezpieczeń obowiązkowych są dla rolników bardzo korzystne. Tym bardziej, iż w tym zakresie mają jeszcze oni dowolność wyboru ubezpieczalni oraz konkretnej polisy. Możliwe jest więc precyzyjne dopasowanie oferty ubezpieczenia do potrzeb każdego gospodarstwa z osobna. Jakby przecież nie patrzeć, każde gospodarstwo zajmuje się nieco inną gałęzią rolnictwa, a więc i zagrożenia pojawiające się w toku działalności będą zupełnie inne.

Podsumowanie.

Musimy tutaj więc powiedzieć, iż polisa ubezpieczeniowa dla rolnika, niezależnie od tego czy jest obowiązkowa czy też w pełni dobrowolna, to bardzo dobre rozwiązanie. Zapewnia bowiem gwarancję bezpieczeństwa na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych, przed którymi nie sposób się zabezpieczyć. W toku prowadzenia gospodarstwa rolnego, zawsze przecież może dojść do różnych wydarzeń, mogących pociągnąć za sobą przykre konsekwencje. Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa dla rolnika będzie więc gwarancją bezpieczeństwa.