Pomieszczenie akumulatorowni i jego prawidłowe przygotowanie.

Pomieszczenie akumulatorowni

Pomieszczenie akumulatorowni to jedno z ważniejszych pomieszczeń w wielu obiektach magazynowych oraz produkcyjnych. Jest ono niezbędne ze względów bezpieczeństwa, w procesie ładowania akumulatorów do wszelkiego rodzaju wózków widłowych, wykorzystywanych w procesach logistycznych na tego typu obiektach. Aby jednak gwarantowało maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa, koniecznością jest jego prawidłowe przygotowanie. Należy zadbać o odpowiednie systemy zabezpieczeń, oraz niezbędne wyposażenie. Dzięki temu wszystkiemu, pomieszczenie akumulatorowni, zagwarantuje nam bezpieczne warunki ładowania baterii trakcyjnych, który to proces stwarza przecież pewne zagrożenia.

Zagrożenia związane z ładowaniem akumulatorów do wózków jezdniowych.

Aby poznać wszystkie, najważniejsze zagrożenia, związane z ładowaniem akumulatorów do wózków jezdniowych, musimy w pierwszej kolejności ustalić, jakiego rodzaju akumulatory będą ładowane. Zdecydowanie najczęściej, będziemy mieć do czynienia z ładowaniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Są one po prostu najbardziej popularne. Trzeba jednakże zdać sobie sprawę, iż pomieszczenie akumulatorownie będzie narażone w związku z tym na pewne zagrożenia.

Zagrożenie wybuchowe i pożarowe w związku z wydzielaniem wodoru

W trakcie ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w przypadku jakichkolwiek usterek prostownika, czy też samego akumulatora, może dojść do wydzielania dużych ilości wodoru. Jest to gaz silnie łatwopalny, który w połączeniu z powietrzem atmosferycznym tworzy mieszanki silnie wybuchowe. Jest to więc największym zagrożeniem związanym z ładowaniem akumulatorów. Wobec tego tez, pomieszczenie akumulatorowni należy odpowiednio przygotować. Zadbać o systemy bezpieczeństwa, które wychwycą zagrożenie związane z wydzielaniem wodoru i zadbają o natychmiastową neutralizację zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Jak prawidłowo przygotować pomieszczeni akumulatorowni?

Pomieszczenie akumulatorowniAby pomieszczeni akumulatorowni było zabezpieczone przed zagrożeniami związanymi z wydzielaniem się wodoru, należy je odpowiednio przygotować. Należy zadbać przede wszystkim o nowoczesne systemy detekcji wodoru, które pozwolą na wychwytywanie nadmiernego stężenia wodoru wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu tez, możliwe będzie natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu neutralizację zagrożenia.

Najważniejsze elementy wyposażenia akumulatorowni:

  • Systemy detekcji wodoru – specjalne czujniki wraz z odpowiednią szafą sterującą, do której podłączone będą także pozostałe instalacje w pomieszczeniu.
  • Nie iskrząca instalacja elektryczna – podłączona do szafy sterującej. W razie wykrycia zagrożenia wodorowego, szafa powinna odciąć zasilanie od prostowników, aby przerwać proces ładowania akumulatorów.
  • Wentylacja mechaniczna – która pozwoli na szybkie pozbycie się wodoru z atmosfery wewnętrznej akumulatorowni.
  • Podłogi i ściany z materiału kwasoodpornego – w razie gdyby doszło do wycieku kwasu z akumulatorów.
  • Wózki na akumulatory – ułatwiające ich przemieszczenie po akumulatorowni, oraz gwarantujące łatwiejszy załadunek i rozładunek ich z wózków jezdniowych. Powinny być one wyposażone w wannę ze stali kwasoodpornej, w razie wycieku kwasu z akumulatorów.
  • Wózki serwisowe – zapewniające możliwość wymiany płynu w akumulatorach bez konieczności ich ruszania z miejsca ładowania.

Mamy więc tutaj trochę inwestycji, niezbędnych do tego, aby pomieszczenie akumulatorowni gwarantowało bezpieczne warunki ładowania akumulatorów. Trzeba będzie więc liczyć się z koniecznością poniesienia stosunkowo sporych kosztów, związanych z przygotowaniem tego pomieszczenia do użytku.

Podsumowanie

Musimy tutaj więc zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, iż pomieszczenie akumulatorowni, jest stosunkowo wymagające w zakresie przygotowania oraz wyposażenia, do bezpiecznej eksploatacji. Jest to jednak niezbędne, aby ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych było w pełni bezpieczne. W przeciwnym bowiem razie, narażamy zarówno pracowników jak i mienie firmowe na bardzo poważne zagrożenia.