Dlaczego tak ważne są regularne przeglądy okresowe obiektów budowlanych?

przeglądy okresowe obiektów budowlanych

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, są obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Tego typu kontrole ze względu na konieczność utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, powinny być wykonywane co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Pozwala to zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.

Każda nieruchomość, niezależnie od jej przeznaczenia, powinna być utrzymana we właściwej kondycji. Stąd też zachodzi konieczność poddawania jej zarówno tym cyklicznym, jak i doraźnym przeglądom, pozwalającym na aktualną ocenę ich stanu technicznego. W polskim prawie została jasno zdefiniowana konieczność przeprowadzania takich kontroli wraz ze wskazaniem kwalifikacji osób kompetentnych, które mogą realizować przeglądy okresowe obiektów budowlanych.

Warto uświadomić sobie, że regularne poddawanie nieruchomości ocenom stanu technicznego nie jest uciążliwą formalnością, a wręcz przeciwnie. Tego typu kontrole pozwolą nam zagwarantować bezpieczeństwo ich użytkowania, stanowiąc tym samym doskonały sposób na zminimalizowanie wystąpienia ewentualnych usterek lub awarii.

Na kim spoczywa obowiązek zadbania o przeglądy okresowe obiektów budowlanych?

Prawo budowlane jest dokumentem, który dokładnie określa na kim tak naprawdę spoczywa obowiązek zadbania zarówno o utrzymanie, jak i użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Mowa w tym momencie o właścicielu lub zarządcy nieruchomości, który jednocześnie ma obowiązek dbania nie tylko o walory estetyczne budynku, ale także i o jego należyty stan techniczny. Stąd tez powinien zlecać wykwalifikowanym osobom dokonywanie regularnych przeglądów obiektu, co pozwoli na uniknięcie zbytniego pogorszenia kondycji takiej nieruchomości. W ten sposób ma on możliwość na bieżąco dokonywania niezbędnych prac modernizacyjnych.

Kiedy należy przeprowadzać przeglądy techniczne budynków?

Również i w tym przypadku prawo budowlane ściśle określa rodzaje przeglądów, zakres oraz częstotliwość ich wykonywania, jak również osoby uprawnione oraz niezbędną dokumentację, jaką w danym zakresie należy sporządzić.

Artykuł 62 prawa budowlanego definiuje cztery kategorie obowiązkowych kontroli technicznych obiektów budowlanych. Mowa w tym momencie o przeglądach:

  • okresowych, przeprowadzanych co najmniej raz w roku;
  • okresowych, które wykonywane są co najmniej raz na pięć lat;
  • okresowych, realizowanych co najmniej dwa razy w roku;
  • oraz każdorazowych, które przeprowadzane są w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, związanych z działaniem sił natury lub człowieka.

Doskonałym przykładem sprawdzonej na polskim rynku firmy, która od lat przeprowadza profesjonalne przeglądy okresowe obiektów budowlanych, wykonując je z należytą starannością, jest RenomaBud.