Renta z tytułu wypadku drogowego – kiedy przysługuje?

renta z tytułu wypadku drogowego

Wypadek drogowy nie zawsze kończy się na uszkodzeniach samochodu. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, które niosą za sobą bardzo poważne skutki. Często dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia przez kierowcę czy pasażera. W takich sytuacjach każda osoba poszkodowana, o ile nie była winna spowodowania wypadku, może liczyć na świadczenie pieniężne z polisy OC sprawcy. Czym jest renta ubezpieczeniowa oraz w jakich sytuacjach jest przyznawana? Kto jest do niej uprawniony po śmierci poszkodowanego?

Renta ubezpieczeniowa – w jaki sposób ją otrzymać?

Renta ubezpieczeniowa to świadczenie pieniężne, które może otrzymać osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym. Jest ona zawsze wypłacana z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego. Ma za zadanie pokryć najpilniejsze potrzeby osoby pokrzywdzonej, które pojawiły się po kolizji i są wywołane jej skutkiem. O przyznanie takiego świadczenia można starać się tylko i wyłącznie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Renta może zostać przyznana przez firmę ubezpieczeniową na stałe bądź na czas ograniczony. Ubezpieczyciel taką decyzję może podjąć po zakończeniu leczenia. Wówczas to bowiem wiadomo czy niedyspozycja osoby poszkodowanej w wypadku będzie trwała czy czasowa. Każdy doświadczony adwokat do spraw rentowych potrafi udzielić wyczerpujących odpowiedzi w powyższej kwestii.

Kiedy należy się renta z tytułu wypadku drogowego?

Warto wiedzieć o tym, że renta z tytułu wypadku drogowego nie jest przyznawana każdej osobie. Tego typu świadczenie dotyczy wąskiej grupy poszkodowanych. Ubezpieczyciel może rozważyć przyznanie renty w przypadku gdy:

  • leczenie osoby poszkodowanej wymaga dodatkowych nakładów finansowych – ma ona prawo złożyć wniosek o przyznanie renty, wówczas, gdy konieczne jest zapewnienie jej opieki po wypadku. Świadczenie to jest przeznaczone na pokrycie kosztów konsultacji, wizyt lekarskich, opłacenie drogich leków, a także specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego
  • poszkodowany stracił zdolność wykonywania zawodu – jeżeli w wyniku powypadkowych obrażeń kierowca bądź pasażer nie mogą pracować, a co za tym idzie zarabiać pieniądze, to wówczas takie świadczenie pozwala na utrzymanie rodziny oraz na godne życie.

Jeżeli zdarzy się tak, że poszkodowany po wypadku jest niezdolny do wykonywania obowiązków na dotychczasowym stanowisku, ale mogłaby pracować w innej branży, ma prawo zażądać od ubezpieczyciela jednorazowego świadczenia. Dzięki niemu osoba taka będzie mogła przejść szkolenie kwalifikacyjne, które pozwoli jej zatrudnić się w innej firmie.

Renta powypadkowa a śmierć poszkodowanego

Nie ma nic gorszego jak śmierć któregoś z uczestników wypadku drogowego. Jeżeli zdarzy się tak, że poszkodowany straci życie, to wówczas sprawca oraz jego ubezpieczyciel nie są zwolnieni z odpowiedzialności. W takiej sytuacji bliscy osoby zmarłej, którzy byli na jej utrzymaniu, mają prawo złożyć wniosek z art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego o przyznanie tzw. renty alimentacyjnej.

Sprawy ZUS dotyczące przyznawania tego typu świadczeń dla wielu osób mogą okazać się skomplikowane. Fachową pomoc w tym zakresie udziela adwokat Laskowska. Potrafi ona zawsze udzielić wyczerpującej odpowiedzi, a w razie potrzeby reprezentować klienta w sądzie. Decydując się na usługi tej kancelarii, każdy klient może liczyć na pozytywne załatwienie sprawy.