Uzdatnianie wody promieniowaniem UV.

Uzdatnianie wody promieniowaniem UV

Obecnie, uzdatnianie wody promieniowaniem UV staje się rozwiązaniem najbardziej popularnym w tym zakresie. Wynika to z silnego działania bakteriobójczego, jakim charakteryzuje się promieniowanie ultrafioletowe. W przypadku systemów uzdatniania wody, zarówno basenowej, jak i wodociągowej, wykorzystywane są niskociśnieniowe lampy UV-C, które emitują promieniowanie ściśle bakteriobójcze. Drugi tym lamp, czyli średniociśnieniowe, emitują promieniowanie UV w całym spektrum, co w przypadku procesów takich jak uzdatnianie wody, nie jest konieczne. Warto więc przyjrzeć się tym technologiom i rozwiązaniom, bowiem w wielu przypadkach, wdrożenie tej technologii, może się okazać wyjątkowo korzystne z wielu względów.

Dlaczego uzdatnianie wody promieniowaniem UV jest korzystnym rozwiązaniem?

Przede wszystkim ze względu na znaczne usprawnienie przebiegu całego procesu uzdatniania. W przypadku stosowania chemii do uzdatniania, czyli głównie podchlorynu sodu, zachodzi konieczność ciągłego monitorowania jego stanu w zbiornikach procesowych. Do tego dochodzi ciągły kontakt pracowników z podchlorynem, którzy będą wdychać jego opary, co jest szkodliwe. Tak samo szkodliwy dla zdrowia jest przypadkowy kontakt z podchlorynem. Można więc powiedzieć, iż uzdatnianie wody promieniowaniem UV jest o wiele bezpieczniejsze w obsłudze całego systemu.

Wysoka skuteczność uzdatniania wody promieniowaniem UV.

Istotną zaletą w tym przypadku, jest także wysoki poziom skuteczności, jakim charakteryzuje się uzdatnianie wody promieniowaniem UV. Okazuje się bowiem, iż w przypadku działania chloru, potrzebujemy około 16 minut, aby pozbyć się bakterii E.coli. poza tym, w przypadku wirusa zapalenia wątroby, typu A, chlor jest całkowicie nieskuteczny.

Możemy więc powiedzieć, iż decydując się na uzdatnianie wody promieniowaniem UV, zyskujemy przede wszystkim na skuteczności bakteriobójczej całego systemu. Dzięki temu, woda jest jeszcze bezpieczniejsza do użytkowania przez odbiorców końcowych.

Koszty inwestycji.

Oczywiście musimy się także liczyć z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, związanych z wdrożeniem tego typu rozwiązań technologicznych. Jednakże nie jest to aż tak wielki wydatek, aby był niemożliwy do uniesienia dla wielu podmiotów. Co ważna, w przypadku klasycznych rozwiązań, koszty także musimy ponosić, szczególnie w przypadku sond pomiarowych, które kosztują około 800 Euro, za sztukę a ich czas użytkowania w przypadku pływalni wynosi zaledwie 2 lata. W przypadku zakładów spożywczych, sondy te, wymieniane muszą być jeszcze częściej. Tak więc, w przypadku klasycznych rozwiązań także musimy ponosić stosunkowo spore koszty eksploatacyjne. Można więc powiedzieć, iż uzdatnianie wody promieniowaniem UV, wcale nie będzie znacząco podnosić kosztów całego procesu uzdatniania.

Podsumowanie.

Należy tutaj więc zwrócić uwagę na fakt, iż wykorzystując promienniki przemysłowe UV, możliwe jest bardziej skuteczne uzdatnianie wody wodociągowej oraz basenowej. Poza tym, samo uzdatnianie wody promieniowaniem UV, jest procesem mniej skomplikowanym i nie narażającym pracowników obsługi na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi oparami podchlorynu sodu. Z całą więc pewnością jest to rozwiązaniem ze wszech miar korzystniejszym.