Zastosowanie geowłókniny w budownictwie.

Zastosowanie geowłókniny

Współczesne budownictwo drogowe czy też kolejowe coraz częściej decyduje się na zastosowanie geowłókniny. W toku realizacji robót, często można natknąć się na poważne przeszkody terenowe, których pokonanie wymaga zastosowanie najnowocześniejszych technologii. Bardzo często drogi czy też autostrady, przecinać będą wzgórza czy też doliny, a to wymaga dość skomplikowanych przygotować geotechnicznych, gdzie często decyduje się na zastosowanie geowłókniny, zbrojąc teren, zabezpieczając go przed osuwaniem się.. Zobaczmy zatem jak z bliższej perspektywy, wygląda współcześnie zastosowanie geowłókniny w branży budowlanej.

Zastosowanie geowłókniny.

Geowłównika to płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych czy też poliestrowych, połączonych ze sobą w sposób mechaniczny, poprzez zszywanie, igłowanie, czy też termiczny, poprzez zgrzewanie. Jest to materiał stosowany przede wszystkim do wzmocnienia gruntów na drogach utwardzanych i nieutwardzanych. Decydując się na zastosowanie geowłókniny, można bardzo skutecznie wzmocnić skarpy po bokach drogi, która musiała swoim biegiem przeciąć jakiekolwiek wzgórze. Jednym słowem jest to materiał zbrojeniowy do gleb, zapewniający wysoki poziom trwałości zbrojenia.

Jest to materiał syntetyczny, a przy tym jednocześnie bardzo odporny na degradację środowiskową, wobec czego wykonane zbrojenia terenowe będą bardzo stabilne i długotrwałe. Istotnym aspektem jest tutaj także to, iż możemy je zastosować także przy budowie składowisk odpadów, tuneli czy też zbiorników wodnych, bowiem charakteryzują się doskonałymi wręcz właściwościami hydraulicznymi. Można więc powiedzieć, iż geowłóknina to materiał stosunkowo wszechstronnego zastosowania, przede wszystkim wykorzystywany w budownictwie drogowym, kolejowym i innym.

Zastosowanie geokompozytów.

Z drugiej geokompozyt to połączenie kilku typów geosyntetyków, stosowany przede wszystkim do wzmacniania i stabilizacji gruntu. Bardzo często, zastosowanie geowłókniny, będzie sięgać także jej wdrożenia do materiałów geokompozytowych. Charakteryzują się one bardzo wysokim poziomem wytrzymałości, oraz zdolnością do odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie. Stosowane są głównie do zbrojenia gruntów spoistych, przy czym właściwości drenażowe geokompozytów wspomagają wzrost wytrzymałości na ścinanie.

Jednocześnie trzeba także zwrócić uwagę na fakt, iż geokompozyty charakteryzują się funkcją separacyjną, a więc można przy ich zastosowaniu odseparować grunty gruboziarniste od gruntów drobnoziarnistych. Wyróżniamy kilka typów geokompozytów, w zależności od ich zastosowania, a mogą być stosowane zarówno do zbrojeń i wzmocnień gruntów, do naprawy i renowacji warstwy asfaltu bitumicznego, jak również do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym. W zależności od danego zastosowania, będą różnić się od siebie nieco konstrukcyjnie oraz technologicznie, aby zapewnić dla danego zastosowania, jak najlepsze warunki i efektywność na najwyższym poziomie.